Kancelaria Adwokacka Paweł BugajKancelaria Adwokacka Paweł Bugaj

tel.:
e-mail: kancelaria@adwokat-bugaj.pl

Oferta usług prawniczych

Usługi kancelarii polegają na udzielaniu porad prawnych, zastępowaniem klientów przed sądami, organami administracji, organami ścigania, a także sporządzaniu pismu procesowych, umów oraz opinii prawnych i prowadzeniu negocjacji.

Świadczymy usługi z zakresu:

  • prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego oraz spadkowego;
  • prawa handlowego
  • prawa karnego, karnoskarbowego oraz spraw karnych gospodarczych;
  • prawa budowlanego;
  • prawa pracy;
  • prawa administracyjnego;
  • prawa podatkowego;

Prowadzimy także obsługę już istniejących przedsiębiorstw oraz współpracujemy przy tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych. Kancelaria oferuje swoje usługi w postępowaniu przed sądowym oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Podmiotom gospodarczym w ramach zawartych umów o stałą obsługę proponujemy doradztwo w zakresie wszelkich prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferujemy również bieżącą obsługę w zakresie tworzenia i negocjowania umów z kontrahentami, windykacji należności, reprezentowania firmy przed sądami we wszystkich sporach.


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.adwokat-bugaj.pl
© Kancelaria Adwokacka Paweł Bugaj /